jouw Sloop & klusbedrijf!

Sloop & klus­be­drijf Alkmaar is een jong dyna­misch bedrijf met vak­man­nen en ruime erva­ring dat pro­fes­si­o­neel werk ver­richt in sloop en afbouw werk­zaam­he­den, voor zowel bedrij­ven en particulieren.

skalkmaar sloopwerkzaamheden - Home

Sloop­werk­zaam­he­den

Bij reno­va­tie sloop worden de dra­gen­de gedeel­tes van gebou­wen en instal­la­ties intact gela­ten. Wij strip­pen het gebouw en leve­ren deze weer casco aan u op. Dit alles doen wij met uiter­ste beleid.
skalkmaar schilderwerk - Home

Schil­der­werk

Sloop & Klus bedrijf Alkmaar heeft ruime erva­ring in het sausen van uw muren en pla­fonds, het behan­de­len van uw hout­werk en het schil­de­ren van uw hout­werk (trap­pen, deuren, kozij­nen, etc.)
skalkmaar loodgieterwerk - Home

Lood­gie­ter­werk

Heeft u een ver­stop­ping of lek­ka­ge? Sloop & Klus­be­drijf heeft ruime erva­ring in lood­gie­ters­werk­zaam­he­den. Van uw bad­ka­mer tot uw keuken of vloer­ver­war­ming, wij weten hier raad mee.
skalkmaar laminaat leggen - Home

Lami­naat leggen

Wij zijn zeer bekend met het met het leggen van alle type lami­na­ten Ook kunnen wij u helpen aan vrij­wel alle type lami­na­ten. Kijkt u gerust eens in onze port­fo­lio voor wat voorbeelden.
skalkmaar bestrating - Home

Bestra­ting

Bestra­ting in een tuin is zeer bepa­lend. Wilt u  een strak bete­gel­de voor- of ach­ter­tuin bij uw nieuw­bouw of bestaan­de woning zodat u nau­we­lijks tot geen onder­houd heeft en lekker de zomers dagen kunt genie­ten van uw terras of tuin? Neem dan direct con­tact op.
skalkmaar dakbedekking - Home

Dak­be­dek­king

Bent u op zoek naar pro­fes­si­o­ne­le dak­dek­ker voor een repa­ra­tie klus of het ver­van­gen van uw oude dak of nieuw­bouw daken. Bij Sloop & klus­be­drijf Alkmaar bent u bij het juiste adres. Neem gerust con­tact op voor een gratis vrij­blij­vend offerte.

ande­ren aan het woord

handyman 15 - Home

Van­daag door Sloop klus­be­drijf Alkmaar mijn lelij­ke gevel beto­verd in het paleis­je Het is altijd afwach­ten of men waar kan maken wat er beloofd wordt en of iemand te ver­trou­wen is.

Als jullie op zoek zijn naar iemand die vak­kun­dig is en vooral op een eer­lij­ke manier zijn mening geeft en mee­denkt dan zou ik zeker dit bedrijf aanraden.

Met 1 woord fan­tas­tisch stucwerk!”

N.Togay uit Beverwijk

handyman 15 - Home
“Goed werk voor een klein prijsje!”

Cenk Boral

 

handyman 15 - Home
“Firat heeft ons (Video­Bird) gehol­pen met het plaat­sen van een hoge schei­dings­wand incl. Deur en groot raam­ko­zijn. Zodat we een aparte mee­ting room hebben op ons kan­toor. Hij is echt een topper en harde werken. Werkt de hele nacht door om zijn dead­lines te halen met z’n collega’s.

Verder is Firat erg mee­den­kend en behulp­zaam. Soci­aal betrok­ken en flexi­bel. Ik kan hem zeker aan­ra­den. Ver­wacht geen 9 tot 5 men­ta­li­teit, maar eerder een ‘11 tot het klaar is mentaliteit’.

We zijn onze ruimte nog aan het afron­den met Girat, maar de foto’s geven al een aar­di­ge indruk.” 

Voor | Tij­dens | Na

Floris (van Video­Bird Amsterdam)

handyman 15 - Home
“Zeer tevre­den met het eind resul­taat!! Super bedankt Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar. tot de vol­gen­de x”

-Ano­niem-

 

handyman 15 - Home

Heb me hele huis laten ver­bou­wen, en dat was echt een flinke klus! Stuc­werk, Schil­der­werk, keuken weg halen en een nieuwe plaat­sen, deuren ver­breed, laminaat!en een totaal Reno­va­tie zolder! Ben echt super tevre­den! Als er dingen waren, werd er altijd voor een oplos­sing gezorgd en altijd met je bespro­ken! Ik raar ieder­een sloop klus bedrijf alkmaar aan! En nog­maals bedankt voor alles😇😇”

Rij­school de broers (Alkmaar)

handyman 15 - Home
“Ont­zet­tend goede erva­ring met Sloop & Klus­be­drijf Alkmaar. Hele dui­de­lij­ke afspra­ken kunnen maken, er wordt goed geluis­terd naar wat je als klant wilt! Prijs kwa­li­teit zou niet beter kunnen! Er werd heel netjes en schoon gewerkt. En voor mij was de snel­heid waar­mee de opdracht werd uit­ge­voerd ook heel belangrijk!

Firat heeft een prach­ti­ge tuin aan­ge­legd voor mij! Pre­cies zoals ik die wilde hebben! Voor ons ben je voort­aan onze vaste klusser!

De snel­heid waar­mee je kon star­ten en ging werken laat zien dat je je werk graag en goed doet!”

Meral Okman

handyman 15 - Home
“Sloop en Klus­be­drijf Alkmaar waren onze red­ders in nood. Ter­wijl onze vorige aan­ne­mer ons liet zitten, hebben deze mannen in 4 dagen de klus geklaard.
Onze bad­ka­mer moest worden gestript en de keu­ken­vloer gesloopt. Daarna is het pro­fes­si­o­neel geë­ga­li­seerd. Alles per­fect gedaan en uren en fac­tu­ra­tie klopte.
Bedankt mannen!

Daniel­le uit Krommenie

handyman 15 - Home
“Ik wist echt niet hoe ik nou mijn tele­vi­sie op een mooie manier kon plaat­sen in mijn slaap­ka­mer, ter­wijl ik dit echt heel belang­rijk vind.

Nadat ik con­tact heb opge­no­men met de heren van Sloop & Klus Bedrijf Alkmaar hebben ze mij a.d.h.v. hun erva­ring uit­ge­legd wat de beste opties zijn. 

Uit­ein­de­lijk hebben zij ervoor gezorgd dat ik een glim­lach van oor tot oor heb elke keer dat ik mijn slaap­ka­mer binnen loop.” Zie link

Amrit uit Den Haag

Wij zijn 24/7! beschikbaar!
Neem con­tact met ons op om een vrij­blij­ven­de offer­te te ont­van­gen voor het werk dat ver­richt dient te worden.
Wij zijn altijd tele­fo­nisch beschik­baar: 06–48 38 65 18