Onze port­fo­lio

Of het gaat om een com­ple­te ver­bou­wing, bestra­ting, tuin­aan­leg, het repa­re­ren van een lek­ken­de kraan of een kastje ophan­gen, alles is moge­lijk bij Sloop en Klus­be­drijf Alkmaar. Geen klus is voor ons te klein of te groot. 

Benieuwd naar de werk­zaam­he­den die wij al eerder hebben ver­richt bij bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren? In onze port­fo­lio ziet u dat wij in te zetten zijn voor ver­schil­len­de klus­sen. Zo hoeft u zelf niet meer te klus­sen aan uw pro­ject, wel zo mak­ke­lijk voor u. 

 

Tuin:

  • Aan­leg­gen, ont­wer­pen en/of onder­hou­den van tuinen
  • Aan­leg­gen of aan­pas­sen van (sier)bestrating
  • Plaat­sen van schut­tin­gen en poortdeuren

Werk­zaam­he­den:

  • Schil­der­werk
  • Tim­mer­werk
  • Plaat­sen, ver­van­gen en/of repa­re­ren van hang en sluitwerk.
  • Lami­naat leggen
  • Sloop werk­zaam­he­den
  • Hulp bij verhuizen
  • Ophan­gen van kasten, lampen gor­dij­nen etc.

Staat uw klus er niet bij? Neem con­tact met ons op om de moge­lijk­he­den te bespreken. 

WIJ ZIJN 24/7! BESCHIKBAAR!

Wilt u een vrij­blij­ven­de offer­te van ons ont­van­gen voor uw klus? Neem con­tact met ons op voor de mogelijkheden.

WIJ ZIJN ALTIJD TELE­FO­NISCH BESCHIK­BAAR06–48 38 65 18