Onze ser­vi­ces

Op deze pagina vindt u de voor­naams­te ser­vi­ces die wij als bedrijf bieden aan onze klan­ten, voor zowel par­ti­cu­lie­ren en bedrij­ven. Als u een ser­vi­ce zoekt die niet op deze pagina benoemt is dan kun u con­tact met ons opne­men omdat wij meer leve­ren dan alleen onze voor­naams­te services.

Of het nu gaat om een com­ple­te ver­bou­wing, bestra­ting, tuin­aan­leg, het repa­re­ren van een lek­ken­de kraan of een kastje ophan­gen, alles is moge­lijk bij Sloop en Klus­be­drijf Alkmaar. Geen klus is voor ons te klein of te groot. 

skalkmaar sloopwerkzaamheden - Services

Sloop­werk­zaam­he­den

Bij reno­va­tie sloop worden de dra­gen­de gedeel­tes van gebou­wen en instal­la­ties intact gela­ten. Wij strip­pen het gebouw en leve­ren deze weer casco aan u op. Dit alles doen wij met uiter­ste beleid.

skalkmaar loodgieterwerk - Services

Lood­gie­ter­werk

Heeft u een ver­stop­ping of lek­ka­ge? Sloop & Klus­be­drijf heeft ruime erva­ring in lood­gie­ters­werk­zaam­he­den. Van uw bad­ka­mer tot uw keuken of vloer­ver­war­ming, wij weten hier raad mee.

skalkmaar bestrating - Services

Bestra­ting

Bestra­ting in een tuin is zeer bepa­lend. Wilt u  een strak bete­gel­de voor- of ach­ter­tuin bij uw nieuw­bouw of bestaan­de woning zodat u nau­we­lijks tot geen onder­houd heeft en lekker de zomers dagen kunt genie­ten van uw terras of tuin? Neem dan direct con­tact op.

skalkmaar schilderwerk - Services

Schil­der­werk

Sloop & Klus bedrijf Alkmaar heeft ruime erva­ring in het sausen van uw muren en pla­fonds, het behan­de­len van uw hout­werk en het schil­de­ren van uw hout­werk (trap­pen, deuren, kozij­nen, etc.)

skalkmaar laminaat leggen - Services

Lami­naat leggen

Wij zijn zeer bekend met het met het leggen van alle type lami­na­ten Ook kunnen wij u helpen aan vrij­wel alle type lami­na­ten. Kijkt u gerust eens in onze port­fo­lio voor wat voorbeelden.

skalkmaar dakbedekking - Services

Dak­be­dek­king

Bent u op zoek naar pro­fes­si­o­ne­le dak­dek­ker voor een repa­ra­tie klus of het ver­van­gen van uw oude dak of nieuw­bouw daken. Bij Sloop & klus­be­drijf Alkmaar bent u bij het juiste adres. Neem gerust con­tact op voor een gratis vrij­blij­vend offerte.

Vraag een vrij­blij­ven­de offer­te aan

Vul hier­on­der jouw gege­vens en vraag in en wij zullen z.s.m. con­tact met u opnemen.

12 + 3 =